ЛД Чомаковци членува в Сдружение "Ловно - рибарско дружество Червен бряг" и е част от НЛРС - СЛРБ . В ЛД Чомаковци членуват 27 ловци. Председател на дружинката е Николай Николов, а секретар Станислав Николов.
Уебсайт в alle.bg